Lions Clubs Youth Camp Scania

Lions internationella ungdomsutbytesprogram bygger på Lions första syfte;

Att skapa och upprätthålla en anda av samförstånd mellan jordens folk

Programmet antogs officiellt år 1961. Sedan dess har tusentals ungdomar mellan 17 och 21 år lärt känna hur man lever i andra länder som deltagare i Lions ungdomsutbytesprogram. Till skillnad från en del andra utbytesprogram omfattar Lions program inte turism, studie- eller arbetstillfälle.
I stället ger det ungdomar tillfälle att:
• lära känna hur man lever i ett annat land
• bo hos en värdfamilj
• verka som en ambassadör för  internationell förståelse
• lära känna lokala seder och bruk
Allmänt kan nämnas att besöket brukar vara mellan två och fyra veckor. En del ungdomar deltar också en vecka (eller längre) i Lions internationella ungdomsläger, som arrangeras runtom i världen för ungdomar mellan 17 och 21 år för att ge dem tillfälle att träffa och utbyta synpunkter med ungdomar från andra länder.

Till vår ungdomar behövs värdfamiljer. Vi söker familjer i Lions Clubs distrikt 101S, d v s i Skåne, Blekinge, Öland eller Småland.

Familjer som kan tänka sig att ta hand om en, eller helst (det blir oftast lättare) två ungdomar som kan bo i familjen en vecka i mitten av juli.

 

Translate »